Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Producte Uncategorized @ca

METAPRINT® per a impressió flexogràfica per Curado UV LED

METAPRINT® – Schlenk

Amb la creixent demanda del curat UV LED, SCHLENK ha desenvolupat una nova gamma de tintes metàl·liques llestes per imprimir que compleixen tots els requisits per a la impressió flexogràfica per curat amb làmpades LED.

Se’n recomana l’ús per a impressió en paper, cartrons i plàstics, per a etiquetes i envasos.

PRINCIPALS AVANTATGES:

  • Excel·lents prestacions en premses flexogràfiques d’alta velocitat.
  • Dissenyades específicament per a equips de curat LED (385 & 395 nm)
  • Excel·lent orientació del pigment, cosa que permet aconseguir un efecte metàl·lic extraordinari així com un alt poder cobrent.

Què té especialment la tecnologia LED davant la tradicional?

  • Baix consum d’energia. Menor generació de calor. Encesa automàtica.
  • Temperatura més baixa que permet imprimir en suports més fins i sensibles a la calor, com ara làmines fines, papers especials i ondulats.
  • Temps de vida útil més gran.

MÉS INFORMACIÓ

Molts són els beneficis que s’han descrit per a la nova tecnologia de curat UV amb làmpades LED però, quins són els principals avantatges davant del curat UV tradicional? A priori el primer obstacle que ens trobem és el preu, els llums LED costen gairebé el doble que un llum UV tradicional, però tenen una vida útil molt més gran (per sobre de les 20.000 hores), i representen un important estalvi d’energia, ja que els llums UV tradicionals produeixen calor per sobre dels 300ºC (a causa de l’ampli rang espectral que arriba a la calor de l’IR (infra vermell)), mentre que els llums LED funcionen a temperatures més baixes, cosa que permet imprimir en diferents substrats. La diferència de preu d’inversió inicial pot ser compensada amb l’ús en el temps.

Un altre dels avantatges és que el curat LED no requereix equips de refredament ni d’extracció d’ozó (atès que la longitud d’ona de la llum produïda pel LED no és a la zona de 280nm o menys, això significa que no es produeix ozó per aquests llums). I encara que les dues tecnologies estan lliures de COV, en no tenir dissolvents que s’evaporen, els llums LED no contenen mercuri.

Per contra, la longitud d’ona de sortida de la tecnologia LED és limitada en comparació amb les làmpades UV tradicionals, així com també és limitada l’oferta de matèries primeres que es pot utilitzar per al #LED-UV, i solen ser més costoses, per tant, empreses com SCHLENK, que aposta per aquesta nova tecnologia, ha llançat una gamma de tintes acabades metàl·liques en tons plata i bronzes per a impressió flexogràfica per curat LED, que està tenint gran acceptació al mercat.