Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

empresa Producte

Promotor d’adhesió per a tintes UAP-11002

Què és un promotor d’adherència o adhesió?

Un promotor d’adherència o adhesió a tintes és un additiu químic utilitzat per millorar la unió entre la tinta i el substrat o la superfície sobre la qual s’aplica. Augmenta la capacitat de la tinta per adherir-se o enganxar-se al substrat, garantint una millor cobertura de la tinta, durabilitat i resistència al frec o a les taques.

Els promotors d’adhesió actuen alterant les propietats superficials del substrat, creant un entorn més favorable per a l’adherència de la tinta. Solen contenir compostos que afavoreixen la humectació, augmenten lenergia superficial o proporcionen interaccions químiques tant amb la tinta com amb el substrat.

Com ho apliquem en tintes?

Les tintes solen aplicar-se a una àmplia gamma de materials, com ara plàstics, metalls, vidre, ceràmica i altres substrats. No obstant, els diferents materials tenen propietats superficials diferents, i alguns substrats poden ser intrínsecament difícils d’adherir a causa de la seva baixa energia superficial o d’altres factors. Els promotors d’adherència ajuden a superar aquests reptes millorant les interaccions entre la tinta i el substrat i afavorint una adherència més gran.

Promotor d’adhesió UAP-11002 d’HUBERGROUP

El UAP-11002 de HUBERGROUP és un complex orgànic estable de titani en 2-propanol sense TAA. Mostra bona compatibilitat amb NC, Poliuretans, Poliamides, Resines Maleiques i altres sistemes lligants. Es pot utilitzar en tintes per millorar l’adherència de tintes flexogràfiques o de gravat al buit amb base de dissolvent en diversos substrats, com OPP, PET, metall, etc.

Mitjançant l’ús de promotors d’adherència a les tintes, els fabricants poden aconseguir una millor qualitat d’impressió, una adherència millorada i una durabilitat més gran, millorant en última instància el rendiment general dels materials impresos.

Necessites més informació sobre els promotors d?adhesió? Contacta’ns al següent enllaç!