Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Adhesius

Pel que fa al sector dels adhesius, KADION ofereix solucions amb diferents gammes de productes, com ara agents de reologia, absorbidors, filtres UV i “binders”, (resines) de naturalesa acrílica.
Sobre els agents reològics, aporten noves funcionalitats modificant les propietats de la formulació, millorant efectes com l’enfonsament o bé variant el valor de la viscositat de la barreja.
En el cas dels binders, aquests actuen com a adhesius per ajuntar diferents superfícies. Aquests binders en base acrílica tenen un temps de curat ràpid i una excel·lent adhesió en un alt rang de superfícies, on destaquen els plàstics.
Els absorbidors i filtres UV, s’afegeixen com a additius a la formulació, on actuen com a agent protector en el cas dels adhesius de TPU (Poliuretà termoplàstic), molt sensibles a la radiació UV.
Els nostres productes es caracteritzen per passar estrictes controls de seguretat per garantir-ne la qualitat, a més de comptar amb totes les certificacions necessàries.
A KADION Comptem amb ampli catàleg de productes, i treballem en estreta col·laboració amb fabricants i clients, buscant els productes que cobreixin les necessitats de cada projecte.

    ¿Quieres más información?