Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

RSC

Responsabilitat Social Corporativa

Compromesos amb la sostenibilitat

A KADION ens trobem en un procés de continu creixement i per això, avancem com a empresa comprometent-nos a ajudar a assolir un futur millor, impulsant mesures i resultats sostenibles. A aquest efecte, estem constantment desenvolupant les nostres estructures organitzatives i eines de gestió, sempre amb l’objectiu de fer el millor ús possible dels recursos humans, naturals i financers a fi del desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, creem beneficis mesurables per a les empreses i la societat.
El compromís de KADION amb la sostenibilitat està arrelat en els nostres valors fonamentals i és primordial pel que representem com a empresa. Amb el suport de sòlides pràctiques des del consell d’administració, volem inspirar la nostra gent, les nostres comunitats i el medi ambient. Tenim en compte els efectes de les nostres pràctiques, decisions i processos comercials al medi ambient i, per això, hem establert estàndards en els nostres procediments que ens ajudin a assolir objectius de desenvolupament sostenible.
Guiats per la nostra cultura empresarial descentralitzada, la nostra estratègia de sostenibilitat es posa en pràctica a nivell transversal: cadascuna de les nostres empreses executa els programes i iniciatives que brinden el major impacte significatiu per al seu negoci, tot en suport de la nostra meta de convertir-nos en una empresa compromesa i sostenible.

Vols més informació?

En el camí per fer tot això, a KADION també cuidem i prestem atenció a les persones, i per això col·laborem amb diverses organitzacions i institucions que treballen per millorar la vida dels col·lectius més vulnerables:

Teaming es una herramienta online para recaudar fondos para causas sociales a través de donaciones online o Anuales. En KADION colaboramos con Teaming desde hace años por la variedad de organizaciones y causas a las que apoyan.

Así mismo, animamos a todos nuestros clientes y empleados a que colaboren con la fundación a través de su web con micro-donaciones.

Conócelos

Fundación Teaming

Fundación  Teaming

La Fundación Pascual Maragall trabaja en la Investigación sobre el Alzheimer, para vencer esta enfermedad y conseguir un futuro en el que el envejecimiento esté asociado a experiencias positivas.

Conócelos

Fundación Pascual Maragall

Fundación  Pascual Maragall

La fundación Homac Es una organización apolítica, laica y no lucrativa que tiene como objetivo dar una oportunidad a los más desfavorecidos para que puedan valerse por sí mismos mejorando su educación, su situación sanitaria y sus condiciones de vida respetando en todos los casos su cultura.

Conócelos

Fundación Homac

Fundación  Homac

Compromesos amb les persones

Al 2022, continuem aconseguint un progrés constant i consistent en els nostres objectius de diversitat i inclusió construint un lloc de treball més equitatiu i segur. També ampliem la nostra iniciativa de capacitació de líders per aportar més professionalitat a cada procés.
També col·laborem, des de les diferents empreses del grup en diverses associacions per aconseguir un impacte positiu a la societat, amb organitzacions que promoguin la diversitat racial/ètnica, la igualtat social, la lluita contra la fam, el dret a l’educació i suport a la comunitat LGBTQ+.

Treballem per complir totes les obligacions legals segons REACH (Reglament (CE) 1907/2006, relatiu al Registre, Avaluació i Autorització de substàncies químiques), en el seu paper com a importador i distribuïdor al mercat europeu.

Disposem del certificat ISO: 9001:2015 i El nostre repte per al 2022 i en què ja estem treballant, és el de poder certificar-nos amb la ISO 14001.