Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Producte Uncategorized @ca

Nou Antioxidant per a Plàstics tècnics

REVONOX 608 – CHITEC

Funcionaria un AntiOxidant tradicional a Polímers com Policarbonats, Polièster o fins i tot a Poliamides (NYLON)?

Els més recomanats són els AO secundaris (descomponen els hidroperòxids) a base de fòsfor, ja que són altament eficients gràcies a la seva alta afinitat amb els peròxids a través dels enllaços d’hidrogen.

No obstant, la majoria d’aquests AO tenen poca estabilitat hidrolítica, ja que formen l’àcid fosfòric al contacte amb l’aigua, cosa que pot ocasionar danys als equips.

Per contrarestar aquesta debilitat, CHITEC ha dissenyat el REVONOX 608, l’estructura del qual presenta alt contingut de fòsfor (Spiro phosphates) garantint l’estabilitat hidrolítica, i sense perdre l’alta estabilitat tèrmica, ja que permet mantenir les propietats a altes temperatures, per sobre de 280ºC.

Per tant, la decoloració és visiblement menor. S’obtenen millors resultats si es fan servir en conjunt amb un AO primari, que s’encarreguen de capturar els radicals lliures.


Propietats:

  • Alta estabilitat hidrolítica i tèrmica.
  • Alta estabilitat del color.
  • Manté les propietats durant l’emmagatzematge.

Podeu sol·licitar més informació sobre els productes al següent enllaç: