Producte Uncategorized @ca

Fotoiniciador per a Tintes i Pintures – Chivacure 1176

Chivacure 1176 – Chitec

La nostra representada CHITEC TECHNOLOGY ha llançat recentment al mercat un nou fotoiniciador catiònic, es tracta delCHIVACURE 1176.

Recomanat per a la fabricació de recobriments que s’hagin d’aplicar sobre paper, metall o plàstic.

Les seves característiques principals són:

Fotoiniciador catiònic de tipus sulfònic.

Ideal per a recobriments de poc gruix i incolors.

Recomanat per a la fabricació de recobriments que s’hagin d’aplicar sobre paper, metall o plàstic.

Les seves característiques principals són:

  • Fotoiniciador catiònic de tipus sulfònic.
  • Ideal per a recobriments de poc gruix i incolors.

Per sol·licitar informació tècnica i/o mostres a través de la nostra web, seguiu l’enllaç a continuació.

Chitec Technology Corp. is a leading brand in the global plastic and coating additives market. Chitec is one of the few Asian suppliers who can be certified by Fortune 500 customers. Chitec’s product portfolio comprises photoinitiators, UV absorbents, light stabilizers, antioxidants, flame retardants, etc. Chitec is proactively meeting the global chemical regulations working with REACH and several TSCA, FDA, CLP and GHS compliant projects to help global partners fulfill regulatory requirements..