Producte Uncategorized @ca

Alternativa als Cromats de Plom per a Recobriments

High Performance Pigments – Union Colors

Segons la nova normativa REACH els cromats de plom han de ser registrats, per a això cal sol·licitar autorització a l’agència Europea i justificar que l’ús, per al qual es vol comercialitzar, és un ús segur per a la salut i el medi ambient.

Com que aquest procés és llarg i costós, la nostra representada UNION COLOURS ofereix la possibilitat de formular utilitzant productes alternatius als cromats de plom, com són la gamma de pigments orgànics que podeu visualitzar a continuació.