Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Producte Uncategorized @ca

Solsperse Serie M – Hiperdispersants amb Èxit de vendes a Europa

Serie M Solsperse – Lubrizol

Els productes de la gamma Solsperse M són els elegits pels formuladors pel seu alt desenvolupament de color i excel·lent dispersabilitat del pigment!

Cada vegada és més difícil complir amb les normatives mediambientals europees i alhora complir amb les exigències de fer servir un sol producte per a diferents sistemes per disminuir costos de producció i produir d’una manera més eficient…

…Amb els productes que componen la gamma M podràs formular amb baix contingut de COV i alhora són compatibles amb diversos sistemes de resines, solvents i diferents tipus de pigments.

Solsperse Sólids/ActiveAplicació
M385M385 – 50% in PGMEA (MPA)Millor funcionament en pigments Orgànics (especialment blaus ftals)
M387100%Es poden formular amb baix contingut o zero COV
Millor exercici en pigments Orgànics i Inorgànics
M388 M389 M388 – 50% in N-butyl Acetate
M389 – 50% in PGMEA (MPA)
Es poden formular sistemes amb baix contingut de resines
Per a pigments difícils de dispersar tant Orgànics i Inorgànics

Escollir el producte adequat depèn d’una sèrie de factors, com el solvent, el tipus de pigments, la compatibilitat amb la resina,…

Demana la fitxa tècnica dels productes al següent enllaç: