Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Producte Uncategorized @ca

ACORD DE DISTRIBUCIÓ amb KANENA per la Gamma de RESINES VINILIQUES per al sector de Tintes i Pintures

Kadion – KANEKA

Les resines viníliques són els termoplàstics més versàtils, és molt freqüent l’ús de copolímers d’acetat i clorur de vinil, per oferir diferents propietats per a cada aplicació, i en alguns casos modificats també amb compostos que contenen grups hidroxil o grups carboxil.

Sota aquesta línia oferim dos grups de resines viníliques:

1) RESINES VINILIQUES HM (High Vinyl Acetate)
KANEVINYL HM515 – PVC/PVA ambAlt contingut d’Acetat de Vinil
Aplicació: Tintes de Serigrafia, Tintes Ink-Jet

  • Excel·lent solubilitat en diversos solvents

2) RESINES VINILIQUES TERPOLÍMERS
KANEVINYL T5HX –PVC/PVA/Gruphidroxil
Aplicació: Tintes Huecogravat, Flexografia i Vernissos per a Fusta

  • Destaca per tenir excel·lent adherència i bona solubilitat en solvents de tipus èster. També millora la dispersió del pigment.
  • El color del producte és més blanc si es compara amb la resta de productes del mercat.
  • Confereix sobre la superfície dels vernissos per a fusta més suavitat, més resistència a l’impacte i poder crear capes de pintures més gruixudes.

KANEVINYL T5DA – PVC/PVA/Grup carboxil
Aplicació: Can coating i Laques de segellat per a aluminis

  • Excel·lents propietats adhesives per a metall, per tant és ideal per a can coating.
  • Ofereix també millores sobre la força de segellat tèrmic a baixes temperatures (120ºC) en comparació amb altres productes del mercat.

Demana la fitxa tècnica dels productes al següent enllaç: